Glömde jag dem jag älskar
av Sheikh Muhammad al-Tayyib
Översatt av bmk , baserat på kommentar av
Sheikh Muhammad al-Yaqoubi

Om jag vände mig bort från dem jag älskar1, skulle jag bryta mot [kärlekens] lag –
Men försmår de mig2, är deras prövning ljuv.

Det ligger mig fjärran att söka tillflykt hos någon annan3
Hur [skulle jag kunna göra det], när mitt hjärta är överväldigat av kärlek till dem?

När de talar förmedlar jag det med hela mitt jag4 – 
Hur underbart välgörande är åkallan av de älskade!

För Allah's skull har en livstid ägnats åt [att söka] deras närhet5
[När jag fann dem] fylldes bägaren med ren glädje6, och jorden vidgades [för att välkomnana] mötet7.

De skänkte mig vänskapens dryck, ren, helig,
oblandad, då slöjorna drogs undan8.

Och Suleyma9 sade: «Låt ditt öga finna svalka10
och din själ hänge sig åt njutning, ty [du har nu] anlänt till [den Älskades] närhet.

Vet du inte att närhet är en hög och svårnådd rang,
upphöjd och mäktig – högre än stjärnorna.

Unge vän, vårt heliga land [ligger skyddat på en otillgänglig plats] som endast kan nås genom att utplåna sig själv11 – 
och kärleken [förverkligas genom att] klättra upp längs branta vägar.

Hur många friare tröttades inte ut av [vägens] vedermödor,
utan att nå – Blicken [från den Älskade] som befriar och skänker hjärtat ro.12»

I [älskarens] bröst flammar åtråns eld
Och [från] hans ögonlock strömmar [tårar som regn strömmar med ifrån]  moln.

Han ser hur hans själ går från ett stadie till nästa på bara ett ögonblick
om den stannar upp en dag, begår han en synd13.

Den som vill leva, och undfägnas av Vår blick –
må han [utplåna sig själv och] dö för sin kärlek14, eller avstå från att [beträda kärlekens väg].


Förklaringar:

[1] Med de älskade menas Allah – eller Profeten Muhammad (s), hans familj, awlia' och rättfärdiga människor som visar vägen till Allah.
[2] Allah utsätter människor för prövningar som får dem att tro att Han övergivit dem. Men den som älskar ger inte upp, utan står väntande vid dörren i hopp omatt den ska öppnas.
[3] Den som älskar Allah sätter inte sitt hopp till någon eller något annat än Honom.
[4] Dvs. jag tar till mig allt Allah säger i Koranen och omsätter det i handling – när `Aisha sade om Profeten (s): "Hans karaktär var Koranen"
[5] Dvs. livet ägnades åt  dhikr och gudstjänsthandlignar.
[6] Dvs. genom ständig åkallan av Allah har hjärtat funnit ro.
[7]Där två älskande möts känns även den den minsta plats rymlig och välkomnande.
[8]Livet är en kamp för höga mål, som kräver att manmotstår sitt låga jag, distraherande önskningar och,frestelser och världsliga ting. När man till slut får se målet för sin strävan är det som om en slöja drogs undan och man upplever det välsignade tillståndet av den Älskades närhet.
[9] Suleyma är en vanlig metafor för den Älskade. Den som i forna tider åberopade kärlek till en kvinna, kunde resa långa vägar genom öknen, och utstå törst och umbäranden, bara för att få en blick av den hann älskade. Kärlek betyder tålamod, att utså lidande, död. "Om du älskar så vet att du kommer  att dö, så välj att älska något som det är värt att dö för", sade Ibn Farid i en av sina dikter. Och vem skulle vara mera värd att dö för än Allah?
[10] Dvs. låt ditt öga finna svalka och ro efter alla tårar som fällts.
[11] För att nå Allah måste man död sitt låga jag, och lämna allt allt som inte är Han.
[12] Endast den som drivs av sann kärlek kan utstå alla vägens vedermödor som leder fram till Allah.
[13] Den som söker Allah stannar inte upp för att se tillbaka på vägen han tillryggalagt – han går vidare mot målet som ligger framför honom.
[14] Den som verkligen älskar Allah måste vara beredd att ge allt – eftersom allt han har är från Allah: pengar, kunskap, socialt anseende. Vägen tillbaka till Allah kräver att man avstår från sina egna böjelser, status och världsliga fördelar.


Sources &
Acknowledgements

Svensk
översättning till: B.M.K.
med tack till

Ann-Catrin Nilsson


Damas Cultural Society 2007
www.damas.st
Latest update: 2007-03-21